Ana Sayfa | İletişim | Bilgi Edinme
19 Ocak 2019 Cumartesi | Saat : 00:49
Vizyon, Misyon ve İlkeler | Belleğini Koruyan Kentler Derneği
Vizyon, Misyon ve İlkeler

      Uygarlık; bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygarlık; binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan değerler bütünüdür. İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçişiyle beraber, bir arada yaşamanın ortak koşulları da oluşmaya başlamıştır. Yüzyıllar içerisinde kent ve kentli kavramları gelişmiştir. Medeniyet inşa eden toplumların ortak aklının ve ortak ruhunun ürünüdür kentler. Aynı zamanda kentlerin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı; içinde bulundukları coğrafya tarafından da biçimlendirilir.  Kentler; yaşar, kentler biriktirir ve bu birikimlerini kuşaktan kuşağa aktararak kültürel sürekliliği sağlarlar. Bu, toplumların var olma çabasının bir göstergesidir. Kültürel sürekliliği sağlayamayan toplumlar kendi kimlik ve kişilikleri ile yaşayamaz, başka toplumlar arasında eriyerek yok olurlar. O halde kentlerin belleklerinin korunması sosyal, kültürel ve ekonomik süreklilik anlamında son derece önemlidir.

       Merkezi Malatya olan  “Belleğini Koruyan Kentler Derneği”  ülkemizin sivil toplum hayatına mütevazı bir katkı sunmanın yanında, binlerce yıldır medeniyetin beşiği olmuş Anadolu’nun, her biri tüm insanlık için son derece önemli kentlerinin, medeniyet birikimlerini ve doğal mirasını korumak, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyetlerde bulunmak, turizmin geliştirilmesi için çalışmak ve bu yolla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.